0 emner
Dalgas Avenue 4
8000 Arhus C
Sektion for Idræt, Aarhus Universitet
info@occlude.dk
Top Liste 10 Besten Online Casino Seiten in Deutschland 2022

Sådan virker Occlude

Forstå mekanismerne bag okklusionstræning

Bliv klogere

Hvad er okklusionstræning?

Okklusionstræning kan bedst forstås som en fysiologisk genvej til at opnå muskeltilvækst, styrkefremgang og forbedret funktionsniveau, med minimal belastning af sener og led.

Under okklusionstræning påføres en manchet med et fastsat tryk om én af kroppens ekstremiteter – arm eller ben. Manchetten begrænser ilttilførslen til musklen, og det accelererer graden af udmattelse.
I okklusionstræning arbejdes der, modsat konventionel styrketræning, med lave belastninger – ca. en tredjedel af den vægt der normalvis bruges under almindelig styrketræning. Kombinationen af lav belastning og høj muskeludtrætning gør okklusionstræning særlig relevant til rehabilitering (efter skade eller operation) eller hos subgrupper der ikke tåler træning under høj belastning (artrose- & smertepatienter, ældre, m.fl.). Også ikke-skadede sportsfolk og styrketræningsentusiaster kan have gavn af okklusionstræning som supplement til den konventionelle styrketræning. Det gælder, når målet er at opbygge stor muskelmasse og højt styrkeniveau, eller som periodiseringsredskab i elitesport.
Effekten af okklusionstræning er veldokumenteret. Der er publiceret mere end 450 videnskabelige artikler om emnet inden for alt fra trænings- og genoptræningsprotokoller, bestemmelse af individuelt okklusionstryk, sikkerhed og kontraindikationer. Det betyder at vi i dag kan anvende okklusionstræning målrettet til den enkelte patient eller klient.

Okklusionstræning kan med fordel bruges i de sammenhænge hvor en patient, klient eller sportsudøver er begrænset i brugen af konventionel tung styrketræning. Det kan være en skade, genoptræningssituation eller smerteproblematik som begrænser aktivitetsniveauet for personen, og hvor tungt området kan belastes.

“Okklusionstræning kan bedst forstås som en fysiologisk genvej til at opnå muskeltilvækst, styrkefremgang og forbedret funktionsniveau, med minimal belastning af sener og led”

Formålet

Sådan virker okklusionstræning

På engelsk og i international litteratur kendes okklusionstræning som Blood Flow Restriction Exercise eller Blood Flow Restriction Training – Populært forkortet BFR. Den præcise mekanisme i okklusiontræning er, at man delvist afklemmer det arterielle indløb, og totalt afklemmer det venøse tilbageløb fra en ekstremitet ved hjælp af en manchet.

Formålet med okklusionstræning er at skabe utilstrækkelig iltforsyning, til den ekstremitet som man delvist afklemmer. Den delvise afklemning betyder, at det gradvist vil blive sværere for kroppen at transportere ilt ud til de arbejdende muskler, hvorfor de vil udtrættes hurtigere og tidligere end under et tilsvarende arbejde uden okklusion (free flow træning). Som en kompensation for denne mekanisme, vil anaerobe energiomsætningsprocesser igangsættes og større motoriske enheder samt flere type-2 fibre rekrutteres tidligt. Restprodukter fra de anaerobe energiprocesser vil akkumulere og muskulaturen bliver udsat for et metabolisk stress, som vil accelerere graden af muskeludmattelse. Muskeludmattelsen er i sidste ende er afgørende for det træningsrespons vi ser med okklusionstræning. Okklusionstræning er, på trods af de meget lave belastninger, meget effektivt til at stimulere til muskelvækst og deraf også øget muskelstyrke og forbedret funktionsniveau.

Vil du vide mere om okklusionstræning?
Kig i vores vidensbank og bliv klogere

Hvem er okklusionstræning relevant for?

Forskning har vist at træning med lav ydre belastning (< 30 % af 1 maksimal gentagelse) under okklusion, er ligeså effektiv til at øge muskelmassen som traditionel tung styrketræning (> 60 % af 1 maksimal gentagelse).

Okklusionstræning er særlig relevant til rehabilitering (efter skade eller operation) eller hos subgrupper der ikke tåler træning under høj belastning (f.eks. artrose- & smertepatienter, ældre, m.fl.). Besøg vores skadesoversigt og læs om, til hvilke skader du med fordel kan bruge okklusionstræning. Også ikke-skadede sportsfolk og styrketræningsentusiaster kan have gavn af okklusionstræning som supplement til den konventionelle styrketræning. 

Okklusionstræning er ikke skadeligt eller farligt for den raske patient, men du bør altid tage følgende forbehold og overvejelser før du går i gang:

  • Læs grundigt de guides og vejledninger der følger med alle Occludes produktpakker
  • Introducer okklusionstræning gradvist – Brug eksempelvis Occludes indkøringsprotokol
  • Følg de officielle guidelines om maksimal okklusionstid og individualiseret arbejdstryk
  • Screen for kontraindikationer